Největší společný dělitel kalkulačkaNSD(96, 15) = 3


96 = 25×3
15 = 3×5
NSD = 3

96 / 3 = 32

15 / 3 = 5

Co je NSD?

Největší společný dělitel (NSD) ze dvou nebo více celých čísel (alespoň jedno z nich není nula), je největší přirozené číslo, které dělí čísla beze zbytku.

Viz také dělitelé čísel 3, 15, 96.

Příklady na NSDslovní úlohy - více »