Sčítání vektorů - výsledek

Součet dvou vektorů daných velikostmi a sevřeným úhlem mezi nimi. Obvykle dvě síly.
°
Sčítání vektorů je operace sčítání dvou (nebo více) vektorů dohromady do výsledného vektoru. Geometricky se řeší pomocí rovnoběžníku, kde výsledný vektor je jeho úhlopříčkou a strany oba sčítance svírající úhel.

Součet vektorů F = F1 + F2 = 1053.41816253

Směrový úhel výsledného vektoru A = 30°50'21″ = 30.8392763737° = 0.1713293 rad