Bonbony 2

Kilo bonbónů bude stát 260 Kč. První druh má cenu 320 za kg, druhý druh 240Kč za kg. Kolik kilo obou druhů bonbonů třeba na přípravu 100 kg směsi?

Správná odpověď:

x =  25 kg
y =  75 kg

Postup správného řešení:


320x + 240y = 260(x+y); x+y=100

320·x + 240·y = 260·(x+y)
x+y=100

60x-20y = 0
x+y = 100

Řádek 2 - 1/60 · Řádek 1 → Řádek 2
60x-20y = 0
1.33y = 100


y = 100/1.33333333 = 75
x = 0+20y/60 = 0+20 · 75/60 = 25

x = 25
y = 75

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: