Bonboniéra

V bonboniere bylo 16 bonbonů.
Kryštof a Lukaš si je rozdelili tak, že:

a)Kryštof měl o 4 bonbony více než Lukaš,
b)Kryštof měl o 6 bombonů méně než Lukaš,
c)Kryštof měl 3krát více bonbonů než Lukaš.

Kolik měl každý z chlapců bonbonů?

Správná odpověď:

a) k =  10
a) l =  6
b) K =  5
b) L =  11
c) x =  12
c) y =  4

Postup správného řešení:


k+l=16
k=4+l

k+l = 16
k-l = 4

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
k+l = 16
-2l = -12


l = -12/-2 = 6
k = 16-l = 16-6 = 10

k = 10
l = 6

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

K+L=16
K=L-6

K+L = 16
K-L = -6

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
K+L = 16
-2L = -22


L = -22/-2 = 11
K = 16-L = 16-11 = 5

K = 5
L = 11

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

x+y=16
x=3y

x+y=16
x=3·y

x+y = 16
x-3y = 0

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
x+y = 16
-4y = -16


y = -16/-4 = 4
x = 16-y = 16-4 = 12

x = 12
y = 4

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: