V obchodě 5

V obchodě utržili za čtyři týdny 113400Kč. První a čtvrtý týden byla tržba stejná, druhý týden o 10% vyšší než první týden a třetí týden o 5% nižší než první týden. Kolik utržili v jednotlivých týdnech?

Správná odpověď:

a =  28000
b =  30800
c =  26600
d =  28000

Postup správného řešení:


113400 = a+b+c+d
a=d
b = a + 1/10a
c = a - 5/100a

113400 = a+b+c+d
a=d
b = a + 1/10·a
c = a - 5/100·a

a+b+c+d = 113400
a-d = 0
11a-10b = 0
95a-100c = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 4
95a-100c = 0
a-d = 0
11a-10b = 0
a+b+c+d = 113400

Řádek 2 - 1/95 · Řádek 1 → Řádek 2
95a-100c = 0
1,0526c-d = 0
11a-10b = 0
a+b+c+d = 113400

Řádek 3 - 11/95 · Řádek 1 → Řádek 3
95a-100c = 0
1,0526c-d = 0
-10b+11,5789c = 0
a+b+c+d = 113400

Řádek 4 - 1/95 · Řádek 1 → Řádek 4
95a-100c = 0
1,0526c-d = 0
-10b+11,5789c = 0
b+2,0526c+d = 113400

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
95a-100c = 0
-10b+11,5789c = 0
1,0526c-d = 0
b+2,0526c+d = 113400

Řádek 4 - 1/-10 · Řádek 2 → Řádek 4
95a-100c = 0
-10b+11,5789c = 0
1,0526c-d = 0
3,2105c+d = 113400

Pivot: Řádek 3 ↔ Řádek 4
95a-100c = 0
-10b+11,5789c = 0
3,2105c+d = 113400
1,0526c-d = 0

Řádek 4 - 1,05263158/3,21052632 · Řádek 3 → Řádek 4
95a-100c = 0
-10b+11,5789c = 0
3,2105c+d = 113400
-1,3279d = -37180,3279


d = -37180,32786885/-1,32786885 = 28000
c = 113400-d/3,21052632 = 113400-28000/3,21052632 = 26600
b = 0-11,578947368421c/-10 = 0-11,57894737 · 26600/-10 = 30800
a = 0+100c/95 = 0+100 · 26600/95 = 28000

a = 28000
b = 30800
c = 26600
d = 28000

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: