V obchode 4

V obchodě vydělal za tři týdny 98400 Kč. Druhý týden byla tržba o 20% vyšší než první týden. Třetí týden byla o 10% nižší než druhý týden. Kolik vydělal v jednotlivých týdnech?

Správná odpověď:

a =  30000
b =  36000
c =  32400

Postup správného řešení:


a+b+c=98400
b = a + 20/100 a
c = b - 10/100 b

a+b+c=98400
b = a + 20/100·a
c = b - 10/100·b

a+b+c = 98400
120a-100b = 0
90b-100c = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
120a-100b = 0
a+b+c = 98400
90b-100c = 0

Řádek 2 - 1/120 · Řádek 1 → Řádek 2
120a-100b = 0
1,833b+c = 98400
90b-100c = 0

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
120a-100b = 0
90b-100c = 0
1,833b+c = 98400

Řádek 3 - 1,83333333/90 · Řádek 2 → Řádek 3
120a-100b = 0
90b-100c = 0
3,037c = 98400


c = 98400/3,03703704 = 32400
b = 0+100c/90 = 0+100 · 32400/90 = 36000
a = 0+100b/120 = 0+100 · 36000/120 = 30000

a = 30000
b = 36000
c = 32400

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: