V obchodě 7

V obchodě vydělali za tři týdny 98 400 Kč. Druhý týden byla tržba o 20 % vyšší než první týden. Třetí týden byla o 10% nižší než druhý týden. Kolik vydělali v jednotlivých týdnech?

Správná odpověď:

a =  30000
b =  36000
c =  32400

Postup správného řešení:


a+b+c=98400
b = a+0,20·a
c = b - 0,10 · b

a+b+c = 98400
1,2a-b = 0
0,9b-c = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
1,2a-b = 0
a+b+c = 98400
0,9b-c = 0

Řádek 2 - 1/1,2 · Řádek 1 → Řádek 2
1,2a-b = 0
1,833b+c = 98400
0,9b-c = 0

Řádek 3 - 0,9/1,83333333 · Řádek 2 → Řádek 3
1,2a-b = 0
1,833b+c = 98400
-1,491c = -48305,455


c = -48305,45454545/-1,49090909 = 32400
b = 98400-c/1,83333333 = 98400-32400/1,83333333 = 36000
a = 0+b/1,2 = 0+36000/1,2 = 30000

a = 30000
b = 36000
c = 32400

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: