Jednotlivých 30451

V obchode zarobili za tri týždne 98 400 Kč. Druhý týždeň bola tržba o 20 % vyššia ako prvý týždeň. Tretí týždeň bola o 10% nižšia ako druhý týždeň. Koľko zarobili v jednotlivých týždňoch?

Správna odpoveď:

a =  30000
b =  36000
c =  32400

Postup správneho riešenia:


a+b+c=98400
b = a+0,20·a
c = b - 0,10 · b

a+b+c = 98400
1,2a-b = 0
0,9b-c = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
1,2a-b = 0
a+b+c = 98400
0,9b-c = 0

Riadok 2 - 1/1,2 · Riadok 1 → Riadok 2
1,2a-b = 0
1,833b+c = 98400
0,9b-c = 0

Riadok 3 - 0,9/1,83333333 · Riadok 2 → Riadok 3
1,2a-b = 0
1,833b+c = 98400
-1,491c = -48305,455


c = -48305,45454545/-1,49090909 = 32400
b = 98400-c/1,83333333 = 98400-32400/1,83333333 = 36000
a = 0+b/1,2 = 0+36000/1,2 = 30000

a = 30000
b = 36000
c = 32400

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: