Lichoběžníku 18313

Najděte k bodům A[-4,0], B[-1,4] body A1, B1 souměrné podle osy y. Vypočítejte obvod lichoběžníku AB B1 A1.

Správná odpověď:

S =  20

Postup správného řešení:

A[4,0],B[1,4] A1[4,0],B1[1,4]  a=2 4=8 c=2 1=2 h=4  S=2a+c h=28+2 4=20Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: