Květinářka 4

Květinářce přišla ráno zásilka 200 růží. Během dne více než polovinu z nich prodala. Ze zbylých růží chce vázat kytice. Bude-li vázat kytice po třech, čtyřech, pěti nebo šesti růžích, vždy jedna růže zbude. Určete, kolik růží z ranní zásilky květinářka celkem prodala.

Správná odpověď:

n =  139

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Math Teacher
Jestliže prodala více než polovinu, zbylo jí méně než 100.
n(3,4,5,6) je 60, 1 zbývá, tudíž zbylo 61 růží.
Prodala tedy 200 - 61 = 139!!!!!!

Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: