Spoření

Josef a Michal si spolu naspořili 46 eur. Michal si naspořil o 22 eur více než Josef. Kolik si naspořil každý z nich?

Správná odpověď:

j =  12
m =  34

Postup správného řešení:


j+m=46
m=22+j

j+m = 46
j-m = -22

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
j+m = 46
-2m = -68


m = -68/-2 = 34
j = 46-m = 46-34 = 12

j = 12
m = 34

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: