Sporenie

Jozef a Michal si spolu nasporili 46 eur. Michal si nasporil o 22 eur viac ako Jozef. Koľko si nasporil každý z nich?

Správna odpoveď:

j =  12
m =  34

Postup správneho riešenia:


j+m=46
m=22+j

j+m = 46
j-m = -22

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
j+m = 46
-2m = -68


m = -68/-2 = 34
j = 46-m = 46-34 = 12

j = 12
m = 34

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: