Ve dvojciferném

Ve dvojciferném čísle je počet desítek o tři větší než počet jednotek. Jestliže původní číslo násobíme číslem napsaným týmiž číslicemi, ale v obráceném pořadí, dostaneme součin 3 478. Určete původní číslo.

Správná odpověď:

x =  74

Postup správného řešení:

a=3+b (a 10+b) (a+10 b)=3478  (a10+(a3))(a+10(a3))=3478  (a 10+(a3)) (a+10 (a3))=3478 121a2363a3388=0  p=121;q=363;r=3388 D=q24pr=36324121(3388)=1771561 D>0  a1,2=2pq±D=242363±1771561 a1,2=242363±1331 a1,2=1,5±5,5 a1=7 a2=4   Soucinovy tvar rovnice:  121(a7)(a+4)=0  a>0  a=a1=7 b=a3=73=4  x=a 10+b=7 10+4=74

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Související a podobné příklady: