Kostka

Vypočítejte objem kostky, pokud její povrch je 150 cm2.

Správná odpověď:

V =  125 cm3

Postup správného řešení:

S=150 cm2 S=6a2  a=S/6=150/6=5 cm  V=a3=53=125 cm3Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Související a podobné příklady:

 • Kostka
  cube_in_sphere Kostka má povrch 600 cm2, jaký je její objem?
 • Povrch krychle
  kostka Povrch krychle je 150cm2. Vypočítej: a - obsah jeji steny b - délku její hrany c - její objem
 • Krychle
  cubes Krychle má povrch 486 m ^ 2. Vypočítejte její objem.
 • Krychle 36
  cubes krychle má povrch 110,6 cm2. vypočítej délku její hrany.
 • Povrch krychle
  cube_diagonals Povrch krychle je 500 cm2, kolik cm3 bude její objem?
 • Kostka
  cube2 Součet délek hran kostky je 69 cm. Jaký je její povrch a objem?
 • Vypočtěte
  kocky Vypočtěte povrch kostky, pokud je její objem rovný 729 metrů krychlových.
 • Krychle a koule
  gule Kostce s povrchem 150 cm2 je popsána koule. Jaký je její povrch?
 • Padesát
  cubes2 Padesát malých kovových krychlíček s délko hrany 2cm bylo přetvořeno a z této hmoty byla vyrobena jedna velká krychle. Jaký je její povrch?
 • Povrch a objem krychle
  cube_shield Vypočítej povrch krychle, jejíž objem je 27 dm3.
 • Kostka - krychle
  cube_diagonals Vypočítejte délku strany a úhlopříčky kostky o objemu 27 cm3.
 • Krychle
  cube_shield Objem krychle je 27 dm kubických. Vypočítejte povrch krychle.
 • Krychle 46
  cube_shield Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Krychle 6
  water_cube Povrch jedné stěny krychle je 1600 cm čtverečních. Kolik litrů vody se do kostky vejde?
 • Stejný objem
  cuboid Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.
 • Stěna kostky
  kocka Stěna první kostky má obsah 400 mm2. Druhá kostka má povrch 80% povrchu první kostky. Určitě délku hrany x druhé kostky.
 • Dvě bedničky
  cubes3 Dvě bedničky tvaru krychle hranami a = 70 cm; b = 90 cm třeba nahradit jednou bedničky tvaru kostky. Jaká bude její hrana?