Z knihy

Z knihy je vytržen 1 list. Součet čísel stránek všech zbývajících listů je 15 000. Jaká čísla měly stránky na listu, který byl z knihy vytržen?

Správný výsledek:

x1 =  25
x2 =  26

Řešení:

12 n(n1)=15000+x n (n1)=30000+x  o=30000=100 3173.2051  n (n1)=173 174  n=174  x=12 n (n1)15000=12 174 (1741)15000=51 x=x1+x2  x1=x/20.5=51/20.5=25\dfrac{ 1 }{ 2 } \cdot \ n(n-1)=15000 + x \ \\ n \cdot \ (n-1)=30000 + x \ \\ \ \\ o=\sqrt{ 30000 }=100 \ \sqrt{ 3 } \doteq 173.2051 \ \\ \ \\ n \cdot \ (n-1)=173 \cdot \ 174 \ \\ \ \\ n=174 \ \\ \ \\ x=\dfrac{ 1 }{ 2 } \cdot \ n \cdot \ (n-1)-15000=\dfrac{ 1 }{ 2 } \cdot \ 174 \cdot \ (174-1)-15000=51 \ \\ x=x_{1}+x_{2} \ \\ \ \\ x_{1}=x/2-0.5=51/2-0.5=25
x2=x1+1=25+1=26x_{2}=x_{1}+1=25+1=26Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!


Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 2 komentáře:
#
Zs Ucitel
zaujimava uvaha - strana vs list. 1 list sú dve strany?

#
Žák
Ano, 51 je součet čísel stránek na vytrženém listu. Stránky tedy mají čísla 25, 26.

avatar


Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete zaokrouhlit číslo??

Další podobné příklady a úkoly:

 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 • Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 324?
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 • Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 • Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • V rovnici
  eq2 V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • Diference AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítejte diferenci AP, pokud a1 = 0,5 a a2 + a3 = -1,1
 • V aritmetické
  sequence_geo_12 V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.
 • Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 • Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.