Z knihy

Z knihy je vytrhnutý 1 list. Súčet čísel stránok všetkých zostávajúcich listov je 15 000. Ktoré čísla mali stránky na liste, ktorý bol z knihy vytrhnutý?

Správna odpoveď:

x1 =  112
x2 =  113

Postup správneho riešenia:

21 n(n+1)=15000+x n (n+1)=30000+2x  o=30000=100 3173,2051  n (n+1)=173 174  n=174  x=21 n (n+1)15000=21 174 (174+1)15000=225 x=x1+x2  x1=x/20,5=225/20,5=112
x2=x1+1=112+1=113   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s=2n (1+n)=2174 (1+174)=15225 s2=sx1x2=15225112113=15000Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete zaokrúhliť číslo?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: