Buchty

V jídelně u jednoho stolu sedí Tomáš, Filip a Martin. Celkem snědli 36 buchet. Kolik buchet snědl každý sám, pokud Filip snědl dvakrát více než Tomáš a Martin ještě o polovinu více než Filip?

Správná odpověď:

F =  12
M =  18
T =  6

Postup správného řešení:


T+F+M=36
F=2·T
M=F+F/2

F+M+T = 36
F-2T = 0
3F-2M = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 3
3F-2M = 0
F-2T = 0
F+M+T = 36

Řádek 2 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3F-2M = 0
0,667M-2T = 0
F+M+T = 36

Řádek 3 - 1/3 · Řádek 1 → Řádek 3
3F-2M = 0
0,667M-2T = 0
1,667M+T = 36

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
3F-2M = 0
1,667M+T = 36
0,667M-2T = 0

Řádek 3 - 0,66666667/1,66666667 · Řádek 2 → Řádek 3
3F-2M = 0
1,667M+T = 36
-2,4T = -14,4


T = -14,4/-2,4 = 6
M = 36-T/1,66666667 = 36-6/1,66666667 = 18
F = 0+2M/3 = 0+2 · 18/3 = 12

F = 12
M = 18
T = 6

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: