Buchty

V jedálni pri jednom stole sedia Tomáš, Filip a Martin. Spolu zjedli 36 buchiet. Koľko buchiet zjedol každý sám, ak Filip zjedol dvakrát viac ako Tomáš a Martin ešte o polovicu viac ako Filip?

Správna odpoveď:

F =  12
M =  18
T =  6

Postup správneho riešenia:


T+F+M=36
F=2·T
M=F+F/2

F+M+T = 36
F-2T = 0
3F-2M = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 3
3F-2M = 0
F-2T = 0
F+M+T = 36

Riadok 2 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 2
3F-2M = 0
0,667M-2T = 0
F+M+T = 36

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3F-2M = 0
0,667M-2T = 0
1,667M+T = 36

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
3F-2M = 0
1,667M+T = 36
0,667M-2T = 0

Riadok 3 - 0,66666667/1,66666667 · Riadok 2 → Riadok 3
3F-2M = 0
1,667M+T = 36
-2,4T = -14,4


T = -14,4/-2,4 = 6
M = 36-T/1,66666667 = 36-6/1,66666667 = 18
F = 0+2M/3 = 0+2 · 18/3 = 12

F = 12
M = 18
T = 6

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: