Jablká 17

Žiaci nazbierali spolu 42 kg jabĺk. Peter nazbieral o polovicu viac ako Zuzka a Martin o tretinu menej ako Peter. Koľko nazbieral každý z nich?

Správna odpoveď:

m =  12
p =  18
z =  12

Postup správneho riešenia:


p+z+m=42
p = 1,5 z
m = p - p/3

p+z+m=42
p = 1,5·z
m = p - p/3

m+p+z = 42
p-1,5z = 0
3m-2p = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 3
3m-2p = 0
p-1,5z = 0
m+p+z = 42

Riadok 3 - 1/3 · Riadok 1 → Riadok 3
3m-2p = 0
p-1,5z = 0
1,667p+z = 42

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
3m-2p = 0
1,667p+z = 42
p-1,5z = 0

Riadok 3 - 1/1,66666667 · Riadok 2 → Riadok 3
3m-2p = 0
1,667p+z = 42
-2,1z = -25,2


z = -25,2/-2,1 = 12
p = 42-z/1,66666667 = 42-12/1,66666667 = 18
m = 0+2p/3 = 0+2 · 18/3 = 12

m = 12
p = 18
z = 12

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: