Rostoucí funcke

Která z funkci je rostoucí?

a) y = 2-x
b) y = 20
c) y = (x + 2). (-5)
d) y = x-2

Správná odpověď:

r = d

Postup správného řešení:

y = kx + q  k1=1 k2=0 k3=5 k4=1  k>0  r=dNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: