Průsečík funkcí

Urči průsečík funkcí.
a) y=2x+3, y= -x+4
b) y=3x+7, y= -2x-3


Správná odpověď:

x =  0,3333
y =  3,6667
X =  -2
Y =  1

Postup správného řešení:


y=2x+3
y= -x+4

y=2·x+3
y= -x+4

2x-y = -3
x+y = 4

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2x-y = -3
1,5y = 5,5


y = 5,5/1,5 = 3,66666667
x = -3+y/2 = -3+3,66666667/2 = 0,33333333

x = 1/3 ≐ 0,333333
y = 11/3 ≐ 3,666667

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.

Y=3·X+7
Y= -2·X-3

3X-Y = -7
2X+Y = -3

Řádek 2 - 2/3 · Řádek 1 → Řádek 2
3X-Y = -7
1,67Y = 1,67


Y = 1,66666667/1,66666667 = 1
X = -7+Y/3 = -7+1/3 = -2

X = -2
Y = 1

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: