Určete 3

Určete průsečík dvou přímek p a q je-li. :
p:3y+2x-5=0
q:4x+7y-11=0

Správná odpověď:

x =  1
y =  1

Postup správného řešení:


3y+2x-5=0
4x+7y-11=0

3·y+2·x-5=0
4·x+7·y-11=0

2x+3y = 5
4x+7y = 11

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
4x+7y = 11
2x+3y = 5

Řádek 2 - 2/4 · Řádek 1 → Řádek 2
4x+7y = 11
-0,5y = -0,5


y = -0,5/-0,5 = 1
x = 11-7y/4 = 11-7 · 1/4 = 1

x = 1
y = 1

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: