Jako______________ 33521

Doplňte chybějící slovo
1. v souboru údajů se měří průměr, medián a modus ________________
2. „Manipulace s proměnnými za kontrolovaných podmínek“ je metoda sběru údajů známá jako______________
3. při normálním rozdělení je plocha mezi z=0,80 az=2,80 _____________
4. krabice obsahuje 4 červené míčky, 6 modrých míčků a 10 zelených míčků. Pokud je míček náhodně vyjmutý z pole, pravděpodobnost, že není modrý, je__________
5. dva výsledky binomického experimentu musí být vzájemně____a úplně_________
6. Nejpasivnější metoda sběru údajů je známá_____________
7. počet domů na ulici je kvantitativní a____________
8. Při lineární regresi a korelaci ukazuje Pearsonův korelační koeficient -0,35 a_______a vztah mezi nezávislými a závislými proměnnými.

Výsledek

A = (Správná odpověď je: central tendency) Nesprávné
B = (Správná odpověď je: ) Správné
C =  0,2093
D =  0,7
E1 = (Správná odpověď je: exclusive) Nesprávné
E2 =  100 %
F = (Správná odpověď je: Direct observation) Nesprávné
G = (Správná odpověď je: weak negative) Nesprávné

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte pomoc s výpočtem harmonického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: