Tři chlapci 2

Tři chlapci se přemístili od startu do cíle po třech různých trasách A, B, C vždy za stejný čas. Adam trasu A dlouhou 1500 m ujel na koloběžce. Bedřich trasu B dlouhou 600 m ušel pěšky. Cyril na trase C nasedl na koloběžku až po 90 m pěší chůze, koloběžku pak zanechal 60 m před cílem a do cíle došel pěšky. Adam jezdí na koloběžce stejně rychle jako Cyril. Cyril chodí pěšky stejně rychle jako Bedřich. Časové ztráty při nasedání na koloběžku a odkládání koloběžky zanedbáváme. Vypočtěte, kolikrát je jízda na koloběžce rychlejší než pěší chůze. Adam s Cyrilem vystartovali současně. Vyjádřete zlomkem, jakou část trasy měl za sebou Adam v okamžiku, kdy Cyril nasedl na koloběžku. Vypočtěte, kolik metrů ujel Cyril na koloběžce.

Správná odpověď:

r =  2,5
a =  3/20
c =  1125 m

Postup správného řešení:

s1=1500 m s2=600 m  r=v1:v2 r=(s1/t):(s2/t)  r=s1/s2=1500/600=2,5
s3=90 m s3=v2 t3 s4=v1 t3  s4=v1 (s3/v2) s4=s3 v1/v2 s4=s3 r=90 2,5=225 m  a=s4/s1=225/1500=0,15
s5=60 m s6=s5 r=60 2,5=150 m  c=s1s4s6=1500225150=1125 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: