Vypočítejte 33911

Vypočítejte objem 50% roztoku KI a objem 20% roztoku KI, které je třeba k přípravě 180g 30% roztoku KI. Jsou známé hustoty roztoků: ρ50%=1,54575 g/cm3, ρ20%=1,16597 g/cm3.

Správná odpověď:

V1 =  38,8161 cm3
V2 =  102,9186 cm3

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?
Tip: proměnit jednotky hustoty vám pomůže náš převodník jednotek hustoty.
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: