Dvě tětivy

V kružnici jsou vedeny dvě tětivy dlouhé 30 a 34 cm. Kratší z nich je od středu dvakrát dál než delší. Urči poloměr kružnice.

Výsledek

r =  17.616 cm

Řešení:

t1=30 t2=34 r2=(t1/2)2+(2x)2 r2=(t2/2)2+x2 3x2=(t2/2)2(t1/2)2 x=((t2/2)2(t1/2)2)/3=((34/2)2(30/2)2)/34.6188 r1=(t1/2)2+(2x)2=(30/2)2+(2 4.6188)217.6163 r2=(t2/2)2+(x)2=(34/2)2+4.6188217.6163 r=r1=17.616317.616317.616 cmt_{1}=30 \ \\ t_{2}=34 \ \\ r^2=(t_{1}/2)^2+(2x)^2 \ \\ r^2=(t_{2}/2)^2+x^2 \ \\ 3x^2=(t_{2}/2)^2- (t_{1}/2)^2 \ \\ x=\sqrt{ ((t_{2}/2)^2- (t_{1}/2)^2)/3 }=\sqrt{ ((34/2)^2- (30/2)^2)/3 } \doteq 4.6188 \ \\ r_{1}=\sqrt{ (t_{1}/2)^2+(2x)^2 }=\sqrt{ (30/2)^2+(2 \cdot \ 4.6188)^2 } \doteq 17.6163 \ \\ r_{2}=\sqrt{ (t_{2}/2)^2+(x)^2 }=\sqrt{ (34/2)^2+4.6188^2 } \doteq 17.6163 \ \\ r=r_{1}=17.6163 \doteq 17.6163 \doteq 17.616 \ \text{cm}Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Tětiva
  tetiva2 Je dána kružnice k (S, 5cm). Vypočítejte délku tětivy kružnice k, jestliže je od středu S vzdálena 3cm.
 2. Tětiva
  circles_4 Vypočítejte délku tětivy, jejíž vzdálenost od středu S kružnice k (S, 6 cm) se rovná 3 cm.
 3. Společná tětiva
  chord2 Dvě kružnice s poloměry 17 cm a 20 cm se protínají ve dvou bodech. Jejich společná tětiva dlouhá 27 cm. Jaká je vzdálenost středů těchto kružnic?
 4. Tětiva 16
  tetiva2_1 Je dána kružnice k(S, r=6cm) a na ní body A, B tak, že /AB/ = 8cm. Vypočítej vzdálenost středu S kružnice k od středu C úsečky AB.
 5. Tětiva 5
  kruhy Je dána kružnice k/S 5 cm/. Její tětiva MN je vzdálena od středu kružnice 3 cm. Vypočítej její délku.
 6. Kvocient GP
  gp Určete koeficient této posloupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 7. 10 dílů
  circle_div Jak rozdělit kruh na 10 dílů (geometricky)?
 8. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 9. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 10. Zapište
  expr Zapište výrazem: a) číslo x zvětšené o jeho polovinu b) číslo y zmenšené o 20 c) čtvrtinu součtu čísel x a y d) číslo o 20% větší než z e) 40% z čísla x
 11. Řešte
  linear_eq_2 Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1.5x+1.2y=0.6 0.8x-0.2y=2
 12. Náhodná událost
  workers_7 Jaká je pravděpodobnost náhodné události, že ze společnosti 5 mužů a 7 žen jako první odešel muž?
 13. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 14. Fe drát
  fe_wire Jaká byla délka železného vodiče o obsahu 3cm2, jestliže jeho odpor byl 15 ohmů? Rezistivita Fe je 0,0996 x 10 na -6 Ohm/meter.
 15. Výrazy s proměnnou
  formulas_1 Zapiš pomocí výrazu s proměnnou: a/ V cihelně vyrobili za 6 dní m cihel. Za jeden den průměrně vyrobili. .. b/ Ke cvičení nastoupilo n řad po 40 cvičencích. Celkem cvičilo. .. c/ Auto ujelo za 3 hodiny s kilometrů. Za hodinu ujelo průměrně. .. d/ Na 1 kg
 16. Pokladník
  pool_4 Dětský lístek na koupališti stojí x €, pro dospělého je o 2 € dražší. Na koupališti bylo m dětí a třikrát méně dospělých. Kolik eur vybral pokladník za vstupné na koupališti?
 17. Vichřice
  stromy_16 Vichřice nalomila svisle rostoucí smrk ve výšce 8 metrů nd zemí. Vrchol dopadl na zem 6 metrů od paty smrku. Určete původní výšku smrku.