Čtyřúhelník

Urč o jaký čtyřúhelník ABCD jde a vypočítej jeho obvod A/2,4/, B/-2,1/, C/-2,-2/, D/2,-5/.
A. Útvar je:
B. Jeho obvod měří:

Výsledek

x = (Správná odpověď je: Lichobeznik/Trapezium) Nesprávné
o =  22

Postup správného řešení:

x=Lichobeznik/Trapezium
A=(2,4) B=(2,1) C=(2,2) D=(2,5) AB=(AxBx)2+(AyBy)2=(2(2))2+(41)2=5 BC=ByCy=1(2)=3 CD=(CxDx)2+(CyDy)2=((2)2)2+((2)(5))2=5 AD=AyDy=4(5)=9  o=AB+BC+CD+AD=5+3+5+9=22Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: