Aký útvar

Urč o aký štvoruholník ABCD ide a vypočítaj jeho obvod A/2,4/, B /-2,1/, C /-2,-2/, D/2,-5/.

A. Útvar je:
B. Jeho obvod meria:

Výsledok

x = (Správna odpoveď je: Lichobeznik/Trapezium) Nesprávne
o =  22

Postup správneho riešenia:

x=Lichobeznik/Trapezium
A=(2,4) B=(2,1) C=(2,2) D=(2,5) AB=(AxBx)2+(AyBy)2=(2(2))2+(41)2=5 BC=ByCy=1(2)=3 CD=(CxDx)2+(CyDy)2=((2)2)2+((2)(5))2=5 AD=AyDy=4(5)=9  o=AB+BC+CD+AD=5+3+5+9=22Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: