Vystřihneme 39131

Čtverce se stranou 8 cm je popsána kružnice. Vypočítej obsah zbývající části kruhu, pokud čtverec vystřihneme.

Správná odpověď:

S =  36,531 cm2

Postup správného řešení:

a=8 cm S1=a2=82=64 cm2  u=2 a=2 8=8 2 cm11,3137 cm d=u=11,3137=8 2 cm11,3137 cm  r=d/2=11,3137/2=4 2 cm5,6569 cm  S2=π r2=3,1416 5,65692100,531 cm2  S=S2S1=100,53164=36,531 cm2



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: