Štvorcu

Štvorcu so stranou 8 cm je opísaná kružnica. Vypočítaj obsah zostávajúcej časti kruhu, ak štvorec vystrihneme.

Správna odpoveď:

S =  36,531 cm2

Postup správneho riešenia:

a=8 cm S1=a2=82=64 cm2  u=2 a=2 8=8 2 cm11,3137 cm d=u=11,3137=8 2 cm11,3137 cm  r=d/2=11,3137/2=4 2 cm5,6569 cm  S2=π r2=3,1416 5,65692100,531 cm2  S=S2S1=100,53164=36,531 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: