Medzikružie

Štvorcu o obsahu 16 centimetrov štvorcových je vpísaná kružnica k1 a opísaná kružnica k2. Vypočítajte obsah medzikružia, ktoré kružnice k1, k2 ohraničujú.

Správna odpoveď:

S =  12,5664 cm2

Postup správneho riešenia:

S3=16 cm2 a=S3=16=4 cm r1=a/2=4/2=2 cm r2=2 r1=2 2=2 2 cm2,8284 cm S1=π r12=3,1416 2212,5664 cm2 S2=π r22=3,1416 2,8284225,1327 cm2 S=S2S1=25,132712,5664=12,5664 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: