Myšky - Z9–I–5

Myšky si postavily podzemní domeček sestávající z komůrek a tunýlků:

• každý tunýlek vede z komůrky do komůrky (tzn. žádný není slepý),
• z každé komůrky vedou právě tři tunýlky do tří různých komůrek,
• z každé komůrky se lze tunýlky dostat do kterékoli jiné komůrky,
• v domečku je právě jeden tunýlek takový, že jeho zasypáním se domeček rozdělí na dvě oddělené části.
Kolik nejméně komůrek mohl mít myší domeček? Načrtněte, jak mohly být komůrky pospojovány....

Správná odpověď:

n =  10

Postup správného řešení:

n=2 5=10Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 11 komentářů:
#
Ttt
Dotaz, tahle úloha mi příjde matoucí. Je ta i tunýlek jako vchod? Mají to být 2 naprosto stejné částí....?

#
Ttt
Asi je řešení špatné, dostal jsem se k tomu nakonec taky,ale jak je psáno: " v domečku je právě jeden tunýlek takový, že jeho zasypáním se domeček rozdělí na dvě oddělené části. "

#
Ttt
skouším,skouším a vždy se dostanu k tomu že obě části jsou nakonec +- identické a propojené jedním "mostem" mezi sebou tak že ať to udělám jak to udělám, vždy budou dvě komůrky ,které lze zničit

#
Žák
Nemyslím že výsledek ne 10, ale 6. Jelikož:
      O            O
         \        /
          O---O  
         /        \
      O            O

#
Žáák
Z KAŽDÉ komůrky vedou TŘI tunýlky, ne jeden ...

#
Www
akurat pre n=6 tie krajne komorky, neplati:

z každé komůrky vedou právě tři tunýlky do tří různých komůrek,

#
Žák
vysledej de správný
    O -------O
      |  \   / |
      |  O   |
      |  /     |
     O ----O
                \    
                  O -------O
                    |     / |
                    |  O   |
                    |  /   \ |
                   O ----O

4 roky  2 Likes
#
Hele ....
Tak hele hoši..... přečtěte si podmínku číslo 4 .... a porovnejte..

#
Žák
Ty vo*e jak jsem mohl tohle přehlídnout. [vlastnoruční facka]....

#
Student
mně vyšlo taky deset a myslím, že to ani míň být nemůže. První musím nakreslit dvě komůrky a od nich pak rozvinout oddělené komplexy. Potom můžu rovnou navázat na obě komůrky další dvě, protože musí vést právě tři tunýlky. To by bylo šest, ale z těch nových nevedou tři. Jeden přidat nestačí, pže by se neměl na co uvázat a byly by tam jen dva. Takže přidám dva na každý straně a hle - n = 10!

#
Žák
dufam ze vis ze vykricnik je faktorial :) cize staci n=10 napsat :)))

4 roky  1 Like
avatarK vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Myslím dvě
  numbers Myslím si dvě po sobě jdoucí přirozená čísla od 1 do 10 včetně. Studentovi 1 pošeptám jedno z oněch čísel, studentovi 2 pošeptám to druhé. Studenti vědí, že jim šeptám čísla od 1 do 10, ale neznají číslo, které šeptám tomu druhému. Následně mezi nimi prob
 • Bonbóny MO Z6-I-5 2017
  cukriky V plechovce byly červené a zelené bonbóny. Čeněk snědl 2/5 všech červených bonbónů a Zuzka snědla 3/5 všech zelených bonbónů. Teď tvoří červené bonbóny 3/8 všech bonbónů v plechovce. Kolik nejméně bonbónů mohlo být původně v plechovce?
 • Z9-I-6 MO 2017
  olympics Na přímce představující číselnou osu uvažte navzájem různé body odpovídající číslům a, 2a, 3a+1 ve všech možných pořadích. U každé možnosti rozhodněte, zda je takové uspořádání možné. Pokud ano, uveďte konkrétní příklad, pokud ne, zdůvodněte proč.
 • Pan Cuketa
  cuketa Pan Cuketa měl obdelníkovou zahradu. jejíž obvod byl 28 metrů. Obsah celé zahrady vyplnily právě čtyři čtvercové záhony, jejichž rozměry v metrech byly vyjádřeny celými čísly. Určete, jaké rozměry mohla mít zahrada. najděte všechny možnosti a zapište n ja
 • Z6 – I – 6 MO 2019
  numbers Majka zkoumala vícemístná čísla, ve kterých se pravidelně střídají liché a sudé číslice. Ta, která začínají lichou číslicí, nazvala komická a ta, která začínají sudou číslicí, nazvala veselá. (Např. Číslo 32387 je komické, číslo 4529 je veselé. ) Mezi tro
 • Z9 – I – 5 MO 2018
  kruhy_mo Adam a Eva vytvářeli dekorace z navzájem shodných bílých kruhů. Adam použil čtyři kruhy, které sestavil tak, že se každý dotýkal dvou jiných kruhů. Mezi ně pak vložil jiný kruh, který se dotýkal všech čtyř bílých kruhů, a ten vybarvil červeně. Eva použila
 • Číslo dne
  calendar Číslo dne je pořadové číslo daného dne v příslušném měsíci (tedy např. číslo dne 5. srpna 2016 je 5). Ciferný součet dne je součet hodnot všech cifer v datu tohoto dne (tedy např. ciferný součet dne 5. srpna 2016 je 5 + 8 + 2 + 0 + 1 + 6 = 22). Šťastný de
 • Pro skupinu
  family Pro skupinu dětí platí, že v každé trojici dětí ze skupiny je chlapec jménem Adam a v každé čtveřici je dívka jménem Beata. Kolik nejvýše dětí může být v takové skupině a jaká jsou v tom případě jejich jména?
 • C–I–4 MO 2017
  nahoda Určete největší celé číslo n, při kterém lze čtvercovou tabulku n×n zaplnit přirozenými čísly od 1 do n2 (n na druhou) tak, aby v každé její čtvercové části 3×3 byla zapsána aspoň jedna druhá mocnina celého čísla.
 • Parkovište
  car Na parkovišti stálo 16 osobních automobilů. Bylo to 10 modrých aut a 10 Škodovek. Kolik je na parkovišti modrých škodovek?
 • Z9–I–1
  ctverec_mo Ve všech devíti polích obrazce mají být vyplněna přirozená čísla tak, aby platilo: • každé z čísel 2, 4, 6 a 8 je použito alespoň jednou, • čtyři z polí vnitřního čtverce obsahují součiny čísel ze sousedících polí vnějšího čtverce, • v kruhu je součet čís
 • Davidovo číslo
  numbers2 Jana a David trénují sčítání desetinných čísel tak, ze každý z nich napíše jedno číslo, a tato dvě čísla pak sečtou. Posledni příklad jim vyšel 11,11. Davidovo číslo mělo před desetinnou čárkou stejný počet číslic jako za ní, Janino číslo také. Davidovo č
 • Skupina
  skola Skupina 10 děvčat se má rozdělit na dvě skupiny tak, aby v každé byli nejméně 4 děvčata. Kolika způsoby to lze provést?
 • MO B 2019 ukol 2
  olympics Přirozené číslo n má aspoň 73 dvojmístných dělitelů. Dokažte, že jedním z nich je číslo 60. Uveďte rovněž příklad čísla n, které má právě 73 dvojmístných dělitelů, včetně náležitého zdůvodnění.
 • Prasátko
  pig Muž koupil prase za 75 €, následně ho prodal za 85 €. Pak ho znovu koupil za 100 € a prodal za 115 €. Kolik € vydělal?
 • Vlajky
  vlajka_cz Kolik různých vlajek lze vytvořit z látek barvy rudé, žluté, bílé, modré tak aby každá vlajka se skládala ze tří různých barev?
 • Osum kvádrů
  cuboids Dana měla za úlohu uložit osum kvádrů podle těchto pravidel: 1. Mezi dvěma červenými kvádry musí být jeden jiné barvy. 2. Mezi dvěma modrými musí být dva jiné barvy. 3. Mezi dvěma zelenými musí být tři jiné barvy. 4. Mezi dvěma žlutými kvádry musí být čty