Rovnoběžné 45511

Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o poloměru 6cm mají délky 6cm a 10cm. Vypočítej jejich vzájemnou vzdálenost. Najdi obě řešení.

Správná odpověď:

x =  8,5128 cm
y =  1,8795 cm

Postup správného řešení:

r=6 cm a=6 cm b=10 cm  r2 = x12 + (a/2)2 x1=r2(a/2)2=62(6/2)2=3 3 cm5,1962 cm  r2 = x22 + (b/2)2 x2=r2(b/2)2=62(10/2)2=11 cm3,3166 cm  x=x1+x2=5,1962+3,3166=8,5128 cm
y=x1x2=5,19623,3166=1,8795 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: