Ciferny součet

Kolik je trojmístných čísel ktere maji ciferny součet 6?

Správná odpověď:

n =  21

Postup správného řešení:

n=21=21

Rovnice mají následující celočíselné řešení:
6 = a+b+c
a>0
b>=0
c>=0


Počet nalezených řešení: 21
a1=1, b1=0, c1=5
a2=1, b2=1, c2=4
a3=1, b3=2, c3=3
a4=1, b4=3, c4=2
a5=1, b5=4, c5=1
a6=1, b6=5, c6=0
a7=2, b7=0, c7=4
a8=2, b8=1, c8=3
a9=2, b9=2, c9=2
a10=2, b10=3, c10=1
a11=2, b11=4, c11=0
a12=3, b12=0, c12=3
a13=3, b13=1, c13=2
a14=3, b14=2, c14=1
a15=3, b15=3, c15=0
a16=4, b16=0, c16=2
a17=4, b17=1, c17=1
a18=4, b18=2, c18=0
a19=5, b19=0, c19=1
a20=5, b20=1, c20=0
a21=6, b21=0, c21=0

Vypočtené naším kalkulátorem Diofantovských problémů a celočíselných rovnic.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Řešíte Diofantovské problémy a hledáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovnic?
Viz také naši kalkulačku permutaci.
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

Související a podobné příklady:

 • Ciferný součet
  numbers2 Kolik je čísel menších než 222, jejichž ciferný součet je 8?
 • Deleno 5
  175px-5th_MarDiv Kolik je lichých trojmístných čísel dělitelných číslem 5, které mají na místě desítek číslici 3?
 • Součet číslic
  numbers2 Kolik je dvouciferných přirozených čísel, které maji součet číslic 9?
 • Trojmístné čísla
  poker_hand_ranking Kolik je všech trojmístných čísel z číslic 2 0 4 6 8 (s/bez opakování)?
 • Ciferný součet 11
  numberline Ciferný součet dvojciferního čísla Je 11. Po záměně pořadí číslic dostanu číslo, které je o 27 menší než myšlené číslo. Jaké číslo si myslím?
 • Ciferný součet
  numbers Určete pro kolik přirozených čísel větších než 900 a menších než 1001 platí ze ciferný součet ciferného součtu jejich ciferného součtu je 1.
 • Ciferny součet
  numbers Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 • 3 kostky
  dices2 Hráč házející třemi kostkami, položil G. Galileiho otázku: "Mám vsadit na součet 11 nebo součet 12?" Co mu Galilei odpověděl? Nápověda: rozepište všechny trojice čísel, které mohou být vrženy a: mají součet 11 mají součet 12 a porovnat pravděpodobnosti.
 • Obytný dům
  house Obytný dům má tři vchody očíslované lichými čísly, jdoucími bezprostředně za sebou. Součet dvou čísel na krajních vchodů je 50. Vypočítejte největší z těchto tří čísel.
 • Číslice
  numbers Máme číslice 0,1,4,7, které se nemohou opakovat. Kolik trojmístných čísel z nich dokážeme zapsat? Můžeš si pomoci vypsáním všech čísel.
 • Určete dvojice
  cisla Určete všechny dvojice (m, n) přirozených čísel, pro něž platí m + s(n) = n + s(m) = 70, kde s(a) značí ciferný součet přirozeného čísla a.
 • Trojmístne
  numbers2 Kolik existuje takových trojmístných přirozených čísel, které neobsahují nulu a jsou dělitelné pěti?
 • Trojmístne čísla
  numbers Kolik je všech trojmístných čísel, které jsou vytvořeny z cifer 0,2,5,7 a jsou dělitelné 9, pokud se cifry mohou opakovat?
 • Permutace
  permutations_3 Kolik 4-místných čísel lze sestavit z čísel 1,2,3,4,5,6,7 jestliže: a, číslice se v čísle nesmí opakovat b, má být číslo dělitelné 5 a čísla se nesmí opakovat c, číslice se mohou opakovat
 • Ciferný 6
  numbers Ciferný součet dvojciferného přirozeného čísla je 11. Když v něm zaměním pořadí číslic, dostanu číslo, které je o 27 menší než myšlené číslo. Zjisti, které číslo si myslím
 • Číslice sedm
  seven Kolik existuje trojmístných přirozených čísel ve kterých se nevyskytuje číslice 7?
 • Na pivo!
  beers Setkají se dva přátelé a jako správní chlapi zajdou spolu na pivo. Po probrání nejdůležitějších témat (politika, ženy, fotbal ...), se jeden ptá: - A kolik máš vlastně dětí? - Mám 3 děti. - A kolik mají let? Příteli se už nechce odpovědět na přímou otázku