Ciferný súčet šesť

Koľko je trojciferných čísel ktore maju ciferný súčet 6?

Správna odpoveď:

n =  21

Postup správneho riešenia:

n=21=21

Rovnice majú nasledovné celočíselné riešenia:
6 = a+b+c
a>0
b>=0
c>=0


Počet nájdených riešení: 21
a1=1, b1=0, c1=5
a2=1, b2=1, c2=4
a3=1, b3=2, c3=3
a4=1, b4=3, c4=2
a5=1, b5=4, c5=1
a6=1, b6=5, c6=0
a7=2, b7=0, c7=4
a8=2, b8=1, c8=3
a9=2, b9=2, c9=2
a10=2, b10=3, c10=1
a11=2, b11=4, c11=0
a12=3, b12=0, c12=3
a13=3, b13=1, c13=2
a14=3, b14=2, c14=1
a15=3, b15=3, c15=0
a16=4, b16=0, c16=2
a17=4, b17=1, c17=1
a18=4, b18=2, c18=0
a19=5, b19=0, c19=1
a20=5, b20=1, c20=0
a21=6, b21=0, c21=0

Vypočítané naším kalkulátorom Diofantovských problémov a celočíselných rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
#
Žiak
Kde máte čísla s nulou?!

3 roky  1 Like
#
Dr Math
ano, opravili sme... z 10 stuplo na 21

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Riešite Diofantovské problémy a hľadáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovníc?
Pozrite aj našu kalkulačku permutácií.
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Ciferný súčet 5
  numbers2 Kolko je dvojciferných prirodzených čísel, ktoré maju súčet číslic 9?
 • Dvojice
  cisla Určte všetky dvojice (m, n) prirodzených čísel, pre ktoré platí m s (n) = n s (m) = 70, kde s (a) značí ciferný súčet prirodzeného čísla a.
 • Trojica
  trojica Máme prirodzené čísla 3, 4, 6, 10, 12. Vypočítaj pravdepodobnosť, že súčet náhodne vybraných troch rôznych čísel je menší ako 20.
 • 1. Koľko
  numbers 1. Koľko je rôznych možností pre rozmenenie desaťeurovky pomocou jednoeuroviek, dvojeuroviek a päťeuroviek? a) 5 b) 8 c) 14 d) 10 2. Koľko trojciferných čísel bez opakovania sa dá napísať pomocou nepárnych číslic? a) 999 b) 225 c) 60 d) 25
 • Koľko 58
  numbers2 Koľko je čísel menších ako 222, ktorých ciferný súčet je 8?
 • Ciferny súčet 27
  numbers2 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Ciferný súčet
  number_line Ciferný súčet dvojciferného čísla je deväť. Keď čísla obrátime a vynásobíme pôvodným dvojciferným číslom, dostaneme číslo 2430. Aké je pôvodne dvojciferné číslo?
 • Koľko trojciferných
  numbers2 Koľko existuje takých trojciferných prirodzených čísel, ktoré neobsahujú nulu a sú deliteľné piatimi?
 • V hoteli
  clock-night-schr V hoteli,, U prevrátenej deviatky˝ je každé číslo hotelovej izby deliteľné 6. Koľko izieb vieš očíslovať trojciferným číslom zapísaným pomocou cifier 1,8,7,4,9?
 • Trojciferné
  numbers Koľko prirodzených trojciferných čísel je väčších ako 321, ak sa žiadna číslica v číslach neopakuje?
 • Obytný dom
  house Obytný dom má tri vchody očíslované nepárnymi číslami, idúcimi bezprostredne za sebou. Súčet dvoch čísel na krajných vchodoch je 50. Vypočítajte najväčšie z týchto troch čísel.
 • Ciferný súčet
  numbers Určte najmenšie prirodzené číslo n, ktorého ciferný súčet je rovný 37.
 • Súčet
  eq1 Súčet aj podiel dvoch čísel sa rovná 10. Ktoré čísla to sú?
 • Kolko 46
  prime Koľko trojciferných prirodzených čísel je delitelných číslom 25?
 • Deleno 5
  175px-5th_MarDiv Koľko je párnych trojciferných čísel deliteľných číslom 5, ktoré majú na mieste desiatok číslicu 3?
 • Ciferný súčet
  numbers Určte pre koľko prirodzených čísel väčších ako 900 a menších ako 1001 platí ze ciferný súčet ciferného súčtu ich ciferného súčtu je 1.
 • Vnúčatá
  dati Na otázku: Koľko rokov majú tvoje dve vnúčatá? dedko odpovedá: ak k súčinu čísel, ktoré určujú ich vek, pripočítam ich súčet, dostanem 14. Koľko rokov majú dedove vnúčatá ? Uvažujte iba v celých rokoch.