Jednotek 68324

Kruh je má střed v bodě (-7, -1) a prochází bodem (8, 7). Poloměr kruhu je r jednotek. Bod (-15, y) leží na této kružnici. Co je r a y (nebo y1, y2)?

Správná odpověď:

r =  17
y1 =  14
y2 =  -16

Postup správného řešení:

S=(7,1) A=(8,7)  r2=SA2 r=(SxAx)2+(SyAy)2=((7)8)2+((1)7)2=17
x=15  r2=(Sxx)2+(Syy)2  y1=Sy+r2(Sxx)2=(1)+172((7)(15))2=14
y2=Syr2(Sxx)2=(1)172((7)(15))2=16   Zkousˇka spraˊvnosti:   r1=(Sxx)2+(Syy1)2=((7)(15))2+((1)14)2=17 r2=(Sxx)2+(Syy2)2=((7)(15))2+((1)(16))2=17



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: