MO Z8-I-1 2018

Ferda a David se denně potkávají ve výtahu. Jednou ráno zjistili, že když vynásobí své současné věky, dostanou 238. Kdyby totéž provedli za čtyři roky, byl by tento součin 378.

Určete součet současných věků Ferdy a Davida.

Správný výsledek:

s =  31

Řešení:

a (sa)=238 (a+4) (sa+4)=378  asa2=238 asa2+4a+4s4a+16=378  asa2=238 asa2+4s+16=378   238+4s+16=378  238+4 s+16=378  4s=124  s=31

Rovnice mají následující celočíselné řešení:
a*(s-a)=238
(a+4)*(s-a+4) = 378


Počet nalezených řešení: 2
a1=14, s1=31
a2=17, s2=31

Vypočtené naším kalkulátorem Diofantovských problémů a celočíselných rovnic.Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 5 komentářů:
#
Ari
Máte někdo u tohoto cvičení řešení??

#
Dr Math
A zkouseli jste kliknut na "Zkontroluj a zobraz reseni" ?

1 rok  1 Like
#
Žák
jak jste prisli na 16

#
Dr Math
4*4=16

#
Dr Math
Nápověda. Může být Ferdovi (či Davidovi) 8, 15 nebo 47 let?

Možné řešení. Číslo 238 lze rozložit na součin dvou čísel následujícími způsoby:
238 = 1 · 238 = 2 · 119 = 7 · 34 = 14 · 17.
Mezi těmito dvojicemi jsou současné věky Ferdy a Davida. Po přičtení 4 ke každému z nich máme dostat součin 378. Proberme všechny možnosti:
(1 + 4) · (238 + 4) = 1210,
(2 + 4) · (119 + 4) = 738,
(7 + 4) · (34 + 4) = 418,
(14 + 4) · (17 + 4) = 378.
Jediná vyhovující možnost je ta poslední — jednomu z chlapců je 14 let, druhému 17.
Součet současných věků Ferdy a Davida je 31 let.
Poznámka. Alternativně lze vyhovující dvojici nalézt pomocí rozkladů 378, které jsou:
378 = 1 · 378 = 2 · 189 = 3 · 126 = 6 · 63 = 7 · 54 = 9 · 42 = 14 · 27 = 18 · 21.
Jediné dvojice v rozkladech 238 a 378, v nichž jsou oba činitelé druhého rozkladu o 4 vetší než u prvního, jsou 14 a 17, resp. 18 a 21.
Extrémní hodnoty v uvedených rozkladech lze vyloučit jako nereálné. Pokud řešitel s odkazem na tuto skutečnost neprobere všechny možnosti, považujte jeho postup za správný.

Jiné řešení.

Pokud současný věk Ferdy označíme f a současný věk Davida označíme d, potom informace ze zadání znamenají
f · d = 238 a (f + 4) · (d + 4) = 378.
Po roznásobení levé strany v druhé podmínce a dosazením první podmínky dostáváme:
238 + 4f + 4d + 16 = 378,
4(f + d) = 124,
f + d = 31.
Součet současných věků Ferdy a Davida je 31 let.

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Řešíte Diofantovské problémy a hledáte kalkulačku diofantovských celočíselných rovnic?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

Další podobné příklady a úkoly:

 • Rovnice
  eq Řeš rovnici a proveď zkoušku: 1,4x - 3/2 + x - 9,8 = x + 0,4/3 - 7 + 1,6/6
 • Nsd a nsn
  12 Vypočítej největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. a)16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d )36 a 30
 • Hokej
  hokej_1 V hledišti hokeje mezi Švédskem a Finskem je 126 mužů, 65 chlapců, 46 dětí ze Švédska, 50 dětí z Finska, 200 Švédů z nichž je polovina mužů a 39 žen z Finska. Kolik lidí je v hledišti.
 • Traktory
  tractor_2 Šest traktorů zorá pole za 8 dní. Po dvou dnech se dva traktory porouchaly. O kolik dní se prodloužily práce na poli?
 • V Kocourkově - Z8-I-6 2019 MO
  mince_1 V Kocourkově používají mince pouze se dvěma hodnotami, které jsou vyjádřeny v kocourkovských korunách kladnými celými čísly. Pomocí dostatečného množství takových mincí je možné zaplatit jakoukoli celočíselnou částku větší než 53 kocourkovských korun, a t
 • Kapesníky
  harmasan Do obchodu dostali tři druhy kapesníků – 132 dětských, 156 dámských a 204 pánských. Kapesníky jednotlivých druhů byly baleny do krabiček po počtu kusů stejném pro všechny tři druhy (a co největším). Určete tento počet, víte-li, že v každé krabičce bylo ví
 • MO Z6-1-3 2017 šachovnica
  jazdec_1 Veronika má klasickou šachovnici s 8×8 políčky. Řádky jsou označeny číslicemi 1 až 8, sloupce písmeny A až H. Veronika položila na políčko B1 koně, se kterým lze pohybovat pouze tak jako v šachách. 1. Je možné přemístit koně ve čtyřech tazích na políčko H
 • Šestiúhelník nepravidelný
  6uholnik_nepravidelny Na obrázku je čtverec ABCD, čtverec EF GD a obdélník HIJD. Body J a G leží na straně CD, přičemž platí |DJ| < |DG|, a body H a E leží na straně DA, přičemž platí |DH| < |DE|. Dále víme, že |DJ| = |GC|. Šestiúhelník ABCGF E má obvod 96 cm, šestiúhelník EF
 • Knihkupec
  books Knihkupec nakoupil 45 výtisků knih pohádek po 120 kč a 65 výtisků encyklopedie po 325 kč. pak ve své prodejně prodával tak to: pohádky za 135 kč a encyklopedie za 360 kč. Jaká byla nákupní cena knih? A prodejní cena knih? Jaký měl knihkupec výdělek?
 • Z7–I–1 MO 2018
  numbers2_49 Na každé ze tří kartiček je napsána jedna číslice různá od nuly (na různých kartičkách nejsou nutně různé číslice). Víme, že jakékoli trojmístné číslo poskládané z těchto kartiček je dělitelné šesti. Navíc lze z těchto kartiček poskládat trojmístné číslo
 • Dvojice
  pair_1 Ve třídě je 34 žáků, z toho 14 chlapců a 20 dívek. Kolik dvojic (heterosexuálních, tedy kluk-dívka) můžeme vytvořit? Podle jakého vzorce?
 • Smrčky a borovice
  stromy_9 Na týdenní lesní brigádě pracuje 12 studentů. Za sto smrčků dostanou x Kč, za sto borovic y Kč. Kolik Kč dostal jeden student za jeden den, jestliže celkem vysadili za týden 25 000 smrčků, 30 000 borovic? Vyjádřete výrazem.
 • Kohouty
  pipe Přívodním kohoutem s průtokem 12 litrů za sekundu se naplní nádrž za 72 minut. Za jak dlouho se nádrž naplní, otevřeme-li po půl hodině ještě jeden takový kohout?
 • Průměrná výška
  vyska Ve třídě je 34 žáků. Průměrná výška žáka je 165 cm. Jaká bude průměrná výše žáků ve třídě, když se dva žáci vysocí 176 cm a 170 cm odstěhují?
 • Žáci
  school_2 Ve dvou třídách se vybírají peníze. Kluci tvoří čtyři sedminy žáků. Včas nezaplatila čtvrtina kluků a šestina dívek, což dohromady znamenalo 12 hříšníků. Kolik celkem chodí do obou tříd žáků?
 • Rychlík a Os vlak
  train Z místa A vyjede v 7:15 rychlík rychlostí 85 km/h do B. Z B vyjede v 8:30 osobní vlak směrem do A rychlostí 55 km/h. Vzdálenost A a B je 386 1/4 km. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od B se oba vlaky potkají?
 • Metro
  metro Souprava metra se mezi sousedními stanicemi pohybovala tak, že postupně zrychlovala a za 26 sekund dosáhla rychlosti 72 km/h. Touto rychlostí pak jela rovnoměrně 56 sekund. Na závěr pak 16 sekund zpomalovala až do zastavení. Jaká byla vzdálenost mezi stan