Pracovala 7338

Dvě dílny jistého podniku vyrobily denně celkem 25 součástek. Aby mohli vyrobit 300 součástek pracovala jedna 10 dní a druhá 15 dní. Kolik součástek vyrobila každá dílna denně?

Správná odpověď:

a =  15
b =  10

Postup správného řešení:


a+b=25
300 = 10a+15b

a+b=25
300 = 10·a+15·b

a+b = 25
10a+15b = 300

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
10a+15b = 300
a+b = 25

Řádek 2 - 1/10 · Řádek 1 → Řádek 2
10a+15b = 300
-0,5b = -5


b = -5/-0,5 = 10
a = 300-15b/10 = 300-15 · 10/10 = 15

a = 15
b = 10

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: