Dve dielne

Dve dielne istého podniku vyrobili denne spolu 25 súčiastok. Aby mohli vyrobiť 300 súčiastok pracovala jedna 10 dní a druhá 15 dní. Koľko súčiastok vyrobila každá dielňa denne?

Správna odpoveď:

a =  15
b =  10

Postup správneho riešenia:


a+b=25
300 = 10a+15b

a+b=25
300 = 10·a+15·b

a+b = 25
10a+15b = 300

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
10a+15b = 300
a+b = 25

Riadok 2 - 1/10 · Riadok 1 → Riadok 2
10a+15b = 300
-0,5b = -5


b = -5/-0,5 = 10
a = 300-15b/10 = 300-15 · 10/10 = 15

a = 15
b = 10

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: