Nelineární rovnice

Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic:

3x2-3x-y=-2
-6x2-x-y=-7

Správná odpověď:

x1 =  0,8647
y1 =  1,649
x2 =  -0,6425
y2 =  5,1658

Postup správného řešení:

3x23xy=2 6x2xy=7  y=6x2x+7  3x23x(6x2x+7)=2  3x23x(6x2x+7)=2 9x22x5=0  a=9;b=2;c=5 D=b24ac=2249(5)=184 D>0  x1,2=b±D2a=2±18418=2±24618 x1,2=0.11111111±0.753592220347 x1=0.864703331458 x2=0.642481109236   Soucinovy tvar rovnice:  9(x0.864703331458)(x+0.642481109236)=0  x1=0.8647=0.8647

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

y1=6 x12x1+7=6 0.864720.8647+7=1.649
x2=(0.6425)=0.6425
y2=6 x22x2+7=6 (0.6425)2(0.6425)+7=5.1658Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

Související a podobné příklady:

 • Kvadratická 5
  parabola Kvadratická funkce má předpis y=-2x²-3x+8. Vypočítejte funkční hodnotu v bodě 5, -2 a ½.
 • Soustava
  parabol Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Druhá odmocnina
  parabola Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 • Soustava rovnic
  matrix Vyřeš soustavu rovnic libovolnou metodou a proveď zkoušku: 2(x+y)-3(y+2)= -1 x+2/3y-6=2
 • Rovnica
  p1110617 Vyřešte rovnice: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 • Vyrešte
  linear_eq Vyrešte nasledujíci soustavu rovnic: x + 4y = 5 2x – 3y = -6
 • Mnohočlen 2
  eq1 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • Soustava 13
  eq2 Řešte soustavu rovnic: 3x-(y+2)/2 =9 (x+2)/5-2y =5
 • Lichoběžník
  trapezoid3 Plocha lichoběžníku je 266. Co je hodnota x je-li základny: b1 je 2x-3, b2 je 2x + 1 a výška h je x + 4
 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice -4x2+bx+c=0 má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • Průsečík funkcí
  intersection_fn Urči průsečík funkcí. a) y=2x+3, y= -x+4 b) y=3x+7, y= -2x-3
 • Jsou dána 2
  number_line Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Kvadr. rovnica
  eq2 Rešte kvadratickou rovnici: 2x²- 2(x-7)²+5x=0
 • Rovnice o dvou neznámých
  eq222 Rěšte soustavu: 15x+30y=-20 0,3x-0,2y=0,4
 • Mnohočleny - trojčleny
  eq2 Nalezněte všechny trojčleny ? s celočíselnými koeficienty a, b a c, pro která platí P(1) < P(2) < P(3) a zároveň ((P(1)) 2 + ((P(2)) 2 + ((P(3)) 2 = 22.
 • Priamky 2
  linear_eq Vyřeš soustavu grafickou metodou: x+y=8 2x-y=1