Nelineárne rovnice

Vyriešte sústavu - systém nelineárnych rovníc:

3x2-3x-y=-2
-6x2-x-y=-7

Správna odpoveď:

x1 =  0,8647
y1 =  1,649
x2 =  -0,6425
y2 =  5,1658

Postup správneho riešenia:

3x23xy=2 6x2xy=7  y=6x2x+7  3x23x(6x2x+7)=2  3x23x(6x2x+7)=2 9x22x5=0  a=9;b=2;c=5 D=b24ac=2249(5)=184 D>0  x1,2=b±D2a=2±18418=2±24618 x1,2=0.11111111±0.753592220347 x1=0.864703331458 x2=0.642481109236   Sucinovy tvar rovnice:  9(x0.864703331458)(x+0.642481109236)=0  x1=0.8647=0.8647

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

y1=6 x12x1+7=6 0.864720.8647+7=1.649
x2=(0.6425)=0.6425
y2=6 x22x2+7=6 (0.6425)2(0.6425)+7=5.1658Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady:

 • Sústava rovníc
  vahy_eq Vyriešte tento lineárny systém/sústavu (dve lineárne rovnice s dvoma neznámymi): x+y =36 19x+22y=720
 • Rovnice
  p1110617 Riešte nasledujúcu sústavu rovníc: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Druhá odmocnina
  parabola Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Napíš 6
  det Napíš sústavu 3 lineárnych rovníc s 3 premennými (x. Y. z), ktorá má všetky koeficienty nenulové a riešenie x= 2+t, y=3-2t, z=t, kde t€R. To, že sústava má všetky koeficienky nenulové znamená, že v rozšírenej matici sústavy sú všetky čísla nenulové.
 • Kvadratická
  eq2 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x²- 2(x-7)²+5x=0
 • Iks - mocnina
  exp Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: 3 |x +4| +3 |x +5| +2 |x +4| = 30
 • Rovnice
  serwisy_chemia -3(2-x)-x=2(3x+1)+2x
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Vyriešte
  oriesky Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 • Pravouhlý trojuholník
  righttriangle Pre odvesny pravouhlého trojuholníka platí a:b = 2:3. Prepona má dĺžku 40 cm. Vypočítajte obvod a obsah tohto trojuholníka.
 • Zlomková čiara
  eq2 Riešte v RxRxR sústavy 3 lineárnych rovníc s tromi neznámymi: 1/2 x+3/4 y=6z 2x-z=10 1/2 2z+x=2y+7 pozn. : / je zlomková čiara
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu -10x2 +3 = 0.
 • Stenové uhlopriečky
  cuboid Ak sú stenové uhlopriečky kvádra x, y a z (diagonály), potom nájdite objem kvádra. Vyriešte pre x=1,3, y=1,2, z=1,1
 • Lichobežník plocha
  trapezoid3 Plocha lichobežníka je 266. Čo je hodnota x ak sú základne dlhé: b1 je 2x-3, b2 je 2x + 1 a výška h je x + 4
 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: 6x-(3x+2)=x-8 Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: 3y+2*(y+1)≥2y-7