Směrodatná odchýlka

Najdete směrodatnú (standardní) odchylku pro množinu dat (seskupené údaje):

Věk (roky) Počet osob
0-10 15
10-20 15
20-30 23
30-40 22
40-50 25
50-60 10
60-70 5
70-80 10

Správná odpověď:

s =  19,7579

Postup správného řešení:

n=15+15+23+22+25+10+5+10=125  m1=5 15+15 15+25 23+35 22+45 25+55 10+65 5+75 10=4395 m=m1/n=4395/125=25879=35254=35,16  s1=52 15+152 15+252 23+352 22+452 25+552 10+652 5+752 10=203325  s2=s1/nm2=203325/12535,162=390,3744  s=s2=390,3744=19,7579Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: