Pravděpodobnost 7627

Ve sledované skupině lidí je 8% nemocných chřipkou. Vyšetřilo se 100 lidí z této skupiny. Jaká je pravděpodobnost, že nejvýše 5 z nich bude nemocné chřipkou?
(zaokrouhlete na 3 desetinná místa)

Správná odpověď:

p =  17,9876 %

Postup správného řešení:

q=8/100=252=0,08 w=1q=10,08=2523=0,92 C0(100)=(0100)=0!(1000)!100!=11=1  p0=(0100) q0 w100=1 0,080 0,921000,0002 C1(100)=(1100)=1!(1001)!100!=1100=100  p1=(1100) q1 w99=100 0,081 0,92990,0021 C2(100)=(2100)=2!(1002)!100!=2110099=4950  p2=(2100) q2 w98=4950 0,082 0,92980,009 C3(100)=(3100)=3!(1003)!100!=3211009998=161700  p3=(3100) q3 w97=161700 0,083 0,92970,0254 C4(100)=(4100)=4!(1004)!100!=4321100999897=3921225  p4=(4100) q4 w96=3921225 0,084 0,92960,0536 C5(100)=(5100)=5!(1005)!100!=5432110099989796=75287520  p5=(5100) q5 w95=75287520 0,085 0,92950,0895  p=100 (p0+p1+p2+p3+p4+p5)=100 (0,0002+0,0021+0,009+0,0254+0,0536+0,0895)=17,9876%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: