PQ=4*vektor 78264

PQRS je čtyřúhelník s P(4,4), S(8,8) a R(12,8). Pokud vektor PQ=4*vektor SR, najděte souřadnice Q. Vyřešte to

Správná odpověď:

x =  20
y =  4

Postup správného řešení:

P=(4,4) S=(8,8) R=(12,8)  PQ=4 SR Q=(x,y)  xPx=4 (RxSx) x4=4 (128)  x=20  x=120=20  x=20
yPy=4 (RySy) y4=4 (88)  y=4  y=14=4  y=4Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: