Čtverec 28

Čtverec ABCD má střed S[−3, −2] a vrchol A[1, −3]. Určete souřadnice ostatních vrcholů čtverce.

Správná odpověď:

x1 =  -7
y1 =  -1
x2 =  -2
y2 =  2
x3 =  -4
y3 =  -6

Postup správného řešení:

s0=3 s1=2  x0=1 y0=3  d0=x0s0=1(3)=4 d1=y0s1=(3)(2)=1  n  d n = d n , d = 0  n0=d1=(1)=1 n1=d0=4  x1=s0d0=(3)4=7
y1=s1d1=(2)(1)=1
x2=s0+n0=(3)+1=2
y2=s1+n1=(2)+4=2
x3=s0n0=(3)1=4
y3=s1n1=(2)4=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: