Do kosočtverce

Najděte rovnici kružnice vepsané do kosočtverce ABCD, jestliže souřadnice vrcholů jsou A [1, -2], B [8, -3] a C [9, 4].

Výsledek

e = (Správná odpověď je: ) Správné

Postup správného řešení:

A=(1,2) B=(8,3) C=(9,4) S=(A+C)/2 x0=(Ax+Cx)/2=(1+9)/2=5 y0=(Ay+Cy)/2=((2)+4)/2=1  AB: a=1  a Ax+b Ay+c=0 a Bx+b By+c=0 1 1+b (2)+c=0 1 8+b (3)+c=0  2bc=1 3bc=8  b=7 c=13  AB:x+7y+13=0  v=a2+b2=12+72=5 27,0711  r=va x0+b y0+c=7,07111 5+7 1+133,5355  R=r2=3,53552=225=1221=12,5  e:(xx0)2+(yy0)2=r2 e:(x5)2+(y1)2=12,5Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: