Vypočtěte 27

Vypočtěte hmotnost krychle o hraně 15 cm vyrobené z dubového dřeva o hustotě ρ = 800 kg/m3.

Správná odpověď:

m =  2,7 kg

Postup správného řešení:

a=15 cm ρ=800 kg/m3  V=a3=153=3375 cm3  V1=V m3=V:1000000  m3=3375:1000000  m3=0,00338 m3  m=ρ V1=800 0,0034=2,7 kgNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?
Tip: Převody jednotky hustoty vám pomůže naše kalkulačka pro převody jednotek hustoty.
Chcete proměnit jednotku hmotnosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: