Most

Roman šel pěšky po mostě. Když slyšel zahvízdanie, otočil se a spatřil na začátku mostu běžícího Kamila. Kdyby se byl vybral k němu, setkají se v polovině mostu. Roman se však spěchal a tak nechtěl ztrácet čas tím, že se vrátí 150m. Pokračoval tedy dál a Kamil ho dohonil na konci mostu. Jak dlouhý byl most?

Správná odpověď:

x =  900 m

Postup správného řešení:


x = a+b
a -150 = x/2
a + 2·150 = x

a+b-x = 0
2a-x = 300
a-x = -300

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2a-x = 300
a+b-x = 0
a-x = -300

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2a-x = 300
b-0.5x = -150
a-x = -300

Řádek 3 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 3
2a-x = 300
b-0.5x = -150
-0.5x = -450


x = -450/-0.5 = 900
b = -150+0.5x = -150+0.5 · 900 = 300
a = 300+x/2 = 300+900/2 = 600

a = 600
b = 300
x = 900

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat největší společný dělitel dvou nebo více čísel?
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: