Rameno

Vypočítejte délku ramene r rovnoramenného trojúhelníku ABC, se základnou |AB| = 5 cm a výškou v = 13 cm.

Správná odpověď:

r =  13,24 cm

Postup správného řešení:

a=5 cm v=13 cm  r2=v2+2a2  r=(a/2)2+v2=(5/2)2+132=13,24 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: