Uhly

Které z daných úhlů jsou tupé?

Výsledek

157°180°42°71°11°56°168°139°44°


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly notmají společné rameno?
 2. Sousední
  graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
 3. Úhel
  os_uhla Narysuj úhel |∠ ABC| = 130° a sestrojí jeho osu. Jakou velikost má úhel, který svírá osa úhlu s ramenem úhlu?
 4. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 5. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?
 6. Přímky
  kruh.JPG Narýsuj 2 přímky c, d tak že c||d. Na přímce c vyznač body A , B, bodem A ved kolmici n k přímce c, bodem B ved kolmici m k přímce c.
 7. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 8. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 85.57 ? 80.83
 9. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 10. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 11. Zahradník
  zahon_3 Zahradník koupil 30 sáčku cibulek tulipánů. V každém sáčku byly cibulky jiného druhu. Zahradník chtěl mít pestrý záhon, proto odebral z každého sáčku po pěti cibulkách. Kolik cibulek ještě nevysadil, když byl v každém sáčku původně tucet cibulek.
 12. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 13. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 14. Sad
  orchard V sadě roste 7 stromů po 5 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 15. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 16. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 17. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=10 cm, c=4 cm.