Uhly

Které z daných úhlů jsou tupé?

Výsledek

157°180°42°71°11°56°168°139°44°


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly mají společné rameno?
 2. Sousední
  graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
 3. Úhel
  os_uhla Narysuj úhel |∠ ABC| = 130° a sestrojí jeho osu. Jakou velikost má úhel, který svírá osa úhlu s ramenem úhlu?
 4. Římská čísla 2-
  rome-italy_2 Odečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 5. Římská čísla +
  rome-italy Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište jako dekadické číslo.
 6. Přímky
  kruh.JPG Narýsuj 2 přímky c, d tak že c||d. Na přímce c vyznač body A , B, bodem A ved kolmici n k přímce c, bodem B ved kolmici m k přímce c.
 7. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 8. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 85.57 ? 80.83
 9. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 10. Deset zlomků
  tenfrac Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3
 11. Zahradník
  zahon_3 Zahradník koupil 30 sáčku cibulek tulipánů. V každém sáčku byly cibulky jiného druhu. Zahradník chtěl mít pestrý záhon, proto odebral z každého sáčku po pěti cibulkách. Kolik cibulek ještě nevysadil, když byl v každém sáčku původně tucet cibulek.
 12. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 13. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 14. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 15. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 16. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 17. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=10 cm, c=4 cm.