Uhly

Které z daných úhlů jsou tupé?

Výsledek

37°172°37°50°168°114°148°81°163°38°


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?
 2. Sousední
  graph K úhlu 131° určete velikost sousedního úhlu.
 3. Úhel
  os_uhla Narysuj úhel |∠ ABC| = 160° a sestrojí jeho osu. Jakou velikost má úhel, který svírá osa úhlu s ramenem úhlu?
 4. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 5. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 6.25 ? 97.36
 6. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 24 23 17.
 7. Deset zlomků
  tenfrac Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3
 8. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 9. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 10. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 5, 2, 5, 10, 4, 7, 10, 2, 0 je:
 11. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 12. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 13. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 14. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LII + MCCCXI
 15. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=2 cm, c=9 cm.
 16. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 81 minut, když jede rychlostí 53 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 17 minut?
 17. Zahradník
  zahon_3 Zahradník koupil 30 sáčku cibulek tulipánů. V každém sáčku byly cibulky jiného druhu. Zahradník chtěl mít pestrý záhon, proto odebral z každého sáčku po pěti cibulkách. Kolik cibulek ještě nevysadil, když byl v každém sáčku původně tucet cibulek.