Uhly

Které z daných úhlů jsou tupé?

Výsledek

157°180°42°71°11°56°168°139°44°


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

Další podobné příklady:

 1. Sousední
  graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
 2. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 3. Tupý úhel
  UholZSobr2 Jaký tupý úhel svírají ručičky hodin o 17:00?
 4. Přímky
  kruh.JPG Narýsuj 2 přímky c, d tak že c||d. Na přímce c vyznač body A , B, bodem A ved kolmici n k přímce c, bodem B ved kolmici m k přímce c.
 5. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 6. Porovnej
  compare Porovnej pomocí znaků >, <, =: 85.57 ? 80.83
 7. Deset zlomků
  tenfrac Napište deset zlomků mezi 1/3 a 2/3
 8. Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 9. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 10. Sad
  orchard V sadě roste 7 stromů po 5 řadách. Kolik je v sadě stromů?
 11. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 12. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 13. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 14. Zahradník
  zahon_3 Zahradník koupil 30 sáčku cibulek tulipánů. V každém sáčku byly cibulky jiného druhu. Zahradník chtěl mít pestrý záhon, proto odebral z každého sáčku po pěti cibulkách. Kolik cibulek ještě nevysadil, když byl v každém sáčku původně tucet cibulek.
 15. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 16. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 17. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX